Vloženie videa

Rozšírte pútavé možnosti publikácie so vstavanými YouTube a Vimeo videami. Videá dodajú akciu a hodnotu Vášmu obsahu v dokumentoch – stačí si vybrať miesto na stránke, kde chcete vložiť odkaz na video.

Pridávanie odkazov

Urobte ktorúkoľvek časť stránky publikácie klikateľnou. Môžeme vložiť odkazy na ďalšie zdroje alebo iné stránky vášho katalógu, a rozlíšiť ich zvýrazňovacím efektom.