Prehľadný obsah dokumentu

Pridajte interaktívnu tabuľku obsahu, aby sa čitateľ zorientoval aj vo veľkých dokumentoch rýchlo a jednoducho – jedným kliknutím sa dostane k tomu, čo hľadá.

Ochrana obsahu

Chráňte svoje dokumenty pred nežiaducim kopírovaním alebo zdieľaním. Môžete zakázať sťahovanie, tlač a zdieľanie vášho dokumentu. A pre citlivé materiály je tu ochrana heslom a šifrovanie kódu na zaistenie dôvernosti.

Multijazyčné rozhranie

On-line katalógy dokážeme pripraviť vo viacerých jazykoch (nateraz 18 jazykov – slovensky, anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky, španielsky, portugalsky, holandsky, švédsky, rusky, čínsky, japonsky, poľsky, nórsky, fínsky, turecky, arabsky, hebrejsky). Všetky ovládacie prvky tak budú pre čitateľov zrozumiteľné.