Prechod z Flash na HTML5 katalógy

Od júna 2018 sme zastavili podporu Adobe Flash v našich publikáciách. Znamená to, že už nebude možné vytvárať alebo meniť publikácie vo Flash – iba v jazyku HTML5.

Prečo k tomu dochádza?

Vždy sa snažíme poskytovať našim zákazníkom to najlepšie. V roku 2016 začali veľké spoločnosti vrátane spoločnosti Apple, Google a Mozilla aktívne vytláčať Flash z prevádzky tým, že zabránili používaniu doplnku Flash vo svojich prehliadačoch. Počty používateľov Flash dramaticky a rýchlo klesli (od júla 2017 navštevuje webové stránky s Flash iba 17% používateľov prehliadača Google Chrome).

Čísla sa naďalej znižujú. Ak pracujete v najnovších prehliadačoch Chrome, Mozilla, Opera alebo Safari, je takmer 100% pravdepodobné, že nemôžete používať alebo vidieť Flash.

Samozrejme, nový formát HTML5 je odlišný od formátu Flash, avšak najnovšie publikácie HTML5 sú v porovnaní s verziou Flash oveľa rýchlejšie a štýlovejšie.

Podľa našich údajov sa už 85% používateľov zameralo na HTML5.

Prestávame podporovať Flash, ktorého vývoj bol zastavený, nemožno ho vylepšiť (spoločnosť Adobe prestala podporovať Flash v roku 2020) – aby sme Vám poskytli moderný, výkonný a užitočný nástroj na prezentáciu.